poppy

poppy (sold)

poppy ~ acrylic on canvas (24x30cm) 2009