poppy

poppy (sold)

poppy ~ acrylic on canvas ~ 2009