white

white (sold)

white ~ oil on canvas (12″x16″) 2009